Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (Tram. 250-00263/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 81; esmenes: BOPC, 156, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la participació catalana a la European Social Survey i sobre la defensa d'una ciència social independent sense coaccions polítiques ni jurídiques (Tram. 250-00544/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Josep M. Jové i Lladó, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 94; esmenes: BOPC, 264, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions democràtiques enfront de l'extrema dreta (Tram. 250-00547/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 98; esmenes: BOPC, 264, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ús indegut dels símbols de la Generalitat (Tram. 250-00602/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 244, 63)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la celebració del vuitantè aniversari de la Retirada (Tram. 250-00604/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 65; esmenes: BOPC, 275, 8)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la concessió de subvencions a Acció Cultural del País Valencià (Tram. 354-00097/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les indiciàries irregularitats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en la contractació pública que va esmentar l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies en la Comissió d'Afers Socials i Famílies el 19 de juliol de 2017 (Tram. 356-00324/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general de la Presidència davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la concessió de subvencions a Acció Cultural del País Valencià (Tram. 356-00363/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.