Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 13 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 202-00030/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 206, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (Tram. 250-00263/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 81; esmenes: BOPC, 156, 6)

 • 3

  Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge corporativa (Tram. 250-00333/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 20; esmenes: BOPC, 186, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia dels dies 6 i 7 de setembre de 2017 (Tram. 250-00356/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 46)

 • 5

  Proposta de resolució contra la impunitat i l'indult dels independentistes encausats pel cop a la democràcia a Espanya durant el setembre i l'octubre del 2017 (Tram. 250-00453/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 200, 68)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de l'exercici de la llibertat en l'esport (Tram. 250-00509/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 218, 36)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'apropiació, l'ús i la distribució de dades dels ciutadans per al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 356-00241/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els principals reptes que afronta el Patronat (Tram. 356-00258/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui el Pacte per a la reforma horària i l'Objectiu 2025 (Tram. 356-00259/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè presenti el dictamen del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi horari i sobre el fus horari més beneficiós (Tram. 356-00260/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Delegació (Tram. 356-00261/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Tram. 356-00262/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el desenvolupament dels principals reptes de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern i la planificació de les seves activitats (Tram. 356-00263/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Secretaria (Tram. 356-00264/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Barcelona davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d'aquests serveis territorials (Tram. 356-00265/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Girona davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d'aquests serveis territorials (Tram. 356-00266/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Lleida davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d'aquests serveis territorials (Tram. 356-00267/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Tarragona davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d'aquests serveis territorials (Tram. 356-00268/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a les Terres de l'Ebre davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d'aquests serveis territorials (Tram. 356-00269/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a la Catalunya Central davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d'aquests serveis territorials (Tram. 356-00270/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector i de la futura llei de l'esport de Catalunya (Tram. 356-00271/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, expresident de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi de l'activitat de l'Institut el 2017 (Tram. 356-00283/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'Adam Majó Garriga, director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les funcions, els recursos, els objectius, el pla de treball i les actuacions de l'Oficina (Tram. 356-00296/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les detencions i els fets ocorreguts el 16 de gener de 2019 (Tram. 356-00310/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Pau Villòria i Sistach davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les funcions, els recursos i els objectius del Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern i sobre el seu pla de treball i les actuacions fetes des de la creació del Comissionat (Tram. 356-00311/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les indiciàries irregularitats de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en la contractació pública que va esmentar l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies en la Comissió d'Afers Socials i Famílies el 19 de juliol de 2017 (Tram. 356-00324/12)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.