Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 30 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 202-00034/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari Republicà; Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Elaboració del Dictamen.

  (esmenes presentades: BOPC, 225, 7; informe: BOPC, 235, 3)

 • 2

  Compareixença de Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la situació del sector esportiu i sobre la proposta de modificar la Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 357-00085/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels gimnasos (Tram. 250-00329/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 22; esmenes: BOPC, 175, 48)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Cultura sobre la investigació judicial per una indiciària contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes (Tram. 354-00065/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre el deure de confidencialitat en el marc de la col·laboració amb les autoritats judicials (Tram. 354-00066/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els criteris seguits per a la concessió de la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (Tram. 354-00071/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.