Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 28 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les tasques dutes a terme i les accions previstes per a fomentar l'esport escolar (Tram. 357-00087/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els objectius de la legislatura en matèria d'activitat física i esport i sobre els problemes pendents de resolució (Tram. 357-00088/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les xarxes socials (Tram. 250-00313/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 83; esmenes: BOPC, 175, 48)