Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 14 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director del Centre d'Estudis d'Opinió davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els criteris d'elaboració dels qüestionaris dels estudis i les enquestes (Tram. 357-00084/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director del Centre d'Estudis d'Opinió sobre els objectius i les actuacions del Centre (Tram. 359-00007/12)

  Jordi Argelaguet i Argemí/director/Centre d'Estudis d'Opinió/

  Sessió informativa.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (Tram. 250-00263/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 81; esmenes: BOPC, 156, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla d'activitat física, esport i salut (Tram. 250-00285/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 81; esmenes: BOPC, 168, 6)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els vincles i les relacions de la Generalitat amb el Consell per la República i l'Assemblea d'Electes de Catalunya (Tram. 354-00046/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

  Nomenament de la Ponència

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el grau de compliment de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional, en la campanya institucional de presentació del Consell per la República (Tram. 356-00231/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

  Nomenament de la Ponència

 • 8

  Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès

  Nomenament de la Ponència