Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Afers Institucionals (Tram. 410-00002/12)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 2

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un projecte de llei de governs locals (Tram. 250-00222/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 36; esmenes: BOPC, 156, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes (Tram. 250-00230/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 106, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral Generalitat-Estat i sobre els recursos presentats pel Govern de l'Estat a lleis del Parlament de Catalunya (Tram. 250-00239/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 43; esmenes: BOPC, 148, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'avaluació i eliminació d'organismes públics no necessaris (Tram. 250-00253/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 112, 23; esmenes: BOPC, 156, 6)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (Tram. 250-00263/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 81; esmenes: BOPC, 156, 6)