Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 17 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències (Tram. 250-00136/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 25; esmenes: BOPC, 108, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la convivència política pacífica i democràtica (Tram. 250-00138/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Munia Fernández-Jordán Celorio, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 28; esmenes: BOPC, 108, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el respecte de la neutralitat institucional en les institucions públiques (Tram. 250-00204/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la promoció de l'esport femení (Tram. 250-00278/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 99; esmenes: BOPC, 156, 7)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les accions de la Generalitat en la gestió de la seva imatge corporativa i les accions previstes per a impedir-ne la usurpació o la utilització no reglamentària (Tram. 354-00026/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la difusió per megafonia interna de la convocatòria d'una concentració en horari laboral i d'atenció al públic davant la Delegació del Govern a Girona (Tram. 354-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre la difusió per megafonia interna de la convocatòria d'una concentració en horari laboral i d'atenció al públic davant la Delegació del Govern a Girona (Tram. 354-00034/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el compliment del tractament i la protecció de dades personals dels ciutadans i del manteniment del secret estadístic (Tram. 356-00189/12)

  Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Joan Maria Piqué Fernández, director del Programa internacional de comunicació i relacions públiques Eugeni Xammar, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions al Departament de la Presidència (Tram. 356-00190/12)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'acompliment de la campanya institucional de l'Onze de Setembre (Tram. 356-00196/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern a Barcelona davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'exercici de les seves funcions (Tram. 356-00200/12)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els motius pels quals va rebre de l'Institut d'Estadística de Catalunya una còpia del Registre de població de Catalunya, l'ús que se'n va fer i les entitats amb qui va compartir aquestes dades (Tram. 356-00213/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.