Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 26 de setembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria corresponent al 2017 (Tram. 359-00009/12)

  Miguel Ángel Gimeno Jubero, Director

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució de condemna de les declaracions de "persona non grata" (Tram. 250-00007/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència (Tram. 250-00026/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 13; esmenes: BOPC, 120, 12)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d'habilitació estatal (Tram. 250-00072/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 4; esmenes: BOPC, 120, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i el compliment dels compromisos adquirits (Tram. 250-00119/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 23; esmenes: BOPC, 120, 23)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la seva actuació com a representant del Govern en la sessió de la comissió bilateral amb el Govern d'Espanya de l'1 d'agost de 2018 i sobre el desenvolupament de la reunió (Tram. 354-00010/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre la neutralitat dels espais públics i la retirada de símbols partidistes (Tram. 354-00012/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre les circumstàncies per les quals es va negar l'existència d'una advertència d'atemptat terrorista (Tram. 354-00014/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Estudis d'Opinió davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els criteris d'elaboració dels qüestionaris dels estudis i les enquestes (Tram. 356-00062/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de Funció Pública davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el principi de parcialitat i imparcialitat de l'Administració de la Generalitat (Tram. 356-00064/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector esportiu i sobre la proposta de modificar la Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 356-00068/12)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Amparo Moreno Sardà, directora del Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'estat de l'aplicació de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al món local (Tram. 356-00133/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques dutes a terme i les accions previstes per a fomentar l'esport escolar (Tram. 356-00144/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els objectius de la legislatura en matèria d'activitat física i esport i sobre els problemes pendents de resolució (Tram. 356-00145/12)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la cúpula dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les circumstàncies del viatge institucional als Estats Units d'Amèrica (Tram. 356-00182/12)

  Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.