Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 24 d'octubre de 2017
Hora:
18:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença dels senadors designats pel Parlament de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informin sobre l'aplicació i els efectes de l'article 155 de la Constitució espanyola (Tram. 356-00770/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença dels senadors designats pel Parlament de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre l'aplicació i els efectes de l'article 155 de la Constitució espanyola (Tram. 357-00630/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

Nota: Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença.