Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 24 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya (Tram. 357-00437/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 200-00010/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 201, 11; esmenes a la totalitat: BOPC, 233, 7; esmenes presentades: BOPC, 338, 11; informe: BOPC, 411, 8)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Llach, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè doni explicacions de les seves declaracions sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió (Tram. 356-00634/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Martí Humet Ribas, responsable de la gestió econòmica de la Candidatura d'Unitat Popular, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el finançament de la Candidatura d'Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l'exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels partits polítics (Tram. 356-00642/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Natàlia Sánchez Dipp, tresorera de la Candidatura d'Unitat Popular, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el finançament de la Candidatura d'Unitat Popular i el tancament dels seus comptes de l'exercici 2016 per aprofundir en la transparència del finançament i els comptes dels partits polítics (Tram. 356-00643/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.