Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 1 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari i la recuperació dels aspectes de l'Estatut afectats per la Sentčncia del Tribunal Constitucional 31/2010 (Tram. 250-00613/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 94)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la Generalitat (Tram. 250-00614/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 95; esmenes: BOPC, 279, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els atacs informŕtics al Sindicat de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00739/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 188; esmenes: BOPC, 329, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft i Seidor (Tram. 250-00741/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 11)

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya

  • 5.1

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Aitana Joana Mas Mas, directora general de Transparčncia i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01140/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.2

   Proposta d'audičncia per escrit d'Aitana Mas i Mas, directora general de Transparčncia i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01157/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.3

   Proposta d'audičncia en pončncia de Miquel Gallardo Esgleas, director general de Participació i Transparčncia del Govern de les Illes Balears, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01141/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.4

   Proposta d'audičncia per escrit de Miquel Gallardo Esgleas, director general de Participació i Transparčncia del Govern balear, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01158/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.5

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Emilio Sánchez Ulled, fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01142/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.6

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Emilio Sánchez Ulled, fiscal de la Fiscalia Superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01156/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.7

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Josep Queralt Jiménez, catedrŕtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01143/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.8

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Josep Queralt Jiménez, catedrŕtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01155/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.9

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Josep Queralt Jiménez, catedrŕtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01172/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.10

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ujala Joshi Jubert, professora de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01144/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.11

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01145/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.12

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Observatori Ciutadŕ Contra la Corrupció amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01146/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.13

   Proposta d'audičncia en pončncia de David Vidal i Caballé, exregidor de l'Ajuntament de Reus, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01147/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.14

   Proposta d'audičncia per escrit de Fernando Jiménez, director del Departament de Cičncia Política de la Universitat de Múrcia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01148/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.15

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carles Ramió, catedrŕtic de gestió pública de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01149/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.16

   Proposta d'audičncia en comissió de Carles Ramió, expert en gestió pública i exdirector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01164/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.17

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Mauri, professor del Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01150/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.18

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan Mauri, ex-secretari general del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01165/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.19

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juli Ponce, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01151/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.20

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juli Ponce, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01169/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.21

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ňscar Capdeferro, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01152/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.22

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Cerrillo, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01153/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.23

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Cerrillo, catedrŕtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01170/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.24

   Proposta d'audičncia en pončncia de Rafael Jiménez Asensio, catedrŕtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01154/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.25

   Proposta d'audičncia en pončncia de David Fernŕndez i Ramos, exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01159/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.26

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Bargalló, ex-conseller en cap del Govern i exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01160/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.27

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Vallčs, exconseller de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01161/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.28

   Proposta d'audičncia en comissió de José María Mena, ex-fiscal superior de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01162/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.29

   Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Sisternas, expert en prevenció de la corrupció i en anŕlisi comparada de reformes institucionals per a fer-hi front, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01163/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.30

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Sisternas, expert en gestió pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01168/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.31

   Proposta d'audičncia en pončncia de Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01166/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.32

   Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Villoria Mendieta, catedrŕtic de cičncia política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01167/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Oscar Roca Safont, director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01171/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.34

   Proposta d'audičncia en comissió de Helen Darbishire, representant d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01173/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.35

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ignacio Corredor, representant de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01174/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.36

   Proposta d'audičncia en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de diner, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01175/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.37

   Proposta d'audičncia en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de diner i corrupció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01176/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.38

   Proposta d'audičncia en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01177/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.39

   Proposta d'audičncia en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01178/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.40

   Proposta d'audičncia en comissió d'Elisa de la Nuez, advocada de l'Estat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01179/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.41

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la fundació Hay derecho, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01180/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.42

   Proposta d'audičncia en comissió d'Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01181/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.43

   Proposta d'audičncia en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01182/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.44

   Proposta d'audičncia en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en compliment normatiu, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01183/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.45

   Proposta d'audičncia en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedrŕtic de dret mercantil d'Esade i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01184/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.46

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ignacio Farrando Miguel, catedrŕtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01185/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 5.47

   Proposta d'audičncia en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 352-01186/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre el document "Investor presentation" (Tram. 354-00117/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Cičncies de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč exposi l'etapa que inicia en el Col·legi i les demandes del sector esportiu (Tram. 356-00419/11)

  Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta del Govern de l'Estat i ministra de la Presidčncia i per les Administracions Territorials davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les informacions aparegudes amb relació a plans il·lícits i accions al marge de la llei per part del Govern de l'Estat contra ŕmbits i instal·lacions que són competčncia i instal·lacions de la Generalitat (Tram. 356-00500/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern de l'Estat i ministra de la Presidčncia i per a les Administracions Territorials, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l'anomenada "Operació Catalunya" (Tram. 356-00523/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés del Diputats i director del Gabinet de la Presidčncia del Govern de l'Estat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l'anomenada "Operació Catalunya" (Tram. 356-00524/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l'anomenada "Operació Catalunya" (Tram. 356-00525/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l'anomenada "Operació Catalunya" (Tram. 356-00526/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de policia, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre les informacions i gravacions aparegudes a la premsa de l'anomenada "Operació Catalunya" (Tram. 356-00527/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre el nou model de governança de l'esport catalŕ (Tram. 356-00528/11)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informi sobre l'esport escolar (Tram. 356-00529/11)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 202-00038/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Nomenament de la Pončncia

  (Text presentat: BOPC, 197, 6)