Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 16 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el programa d'acció de govern (Tram. 357-00148/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el programa d'acció de govern (Tram. 357-00149/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'ús de les xarxes socials pels comptes oficials del Govern (Tram. 250-00561/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 216, 30; esmenes: BOPC, 254, 20)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació (Tram. 356-00304/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'activitat d'aquesta oficina (Tram. 356-00392/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

  • 6.1

   Proposta d'audiència en comissió de Daniel Raya Demidoff, president de l'Associació de Tècnics en Informàtica, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00758/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.2

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Jover, advocat i auditor tecnològic, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00759/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.3

   Proposta d'audiència en comissió de Carles Sánchez Ruiz, geògraf i ex-sub-director general de la Policia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00760/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.4

   Proposta d'audiència en comissió d'Àngel Bahamontes, president de l'Associació Nacional de Perits Judicials Informàtics i advocat, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00761/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.5

   Proposta d'audiència en comissió de Gemma Galdón Clavell, doctora en vigilància, seguretat i polítiques urbanes per la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00762/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Mossos d'Esquadra amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00763/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat Autònom de Policia amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00764/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.8

   Proposta d'audiència en ponència de Víctor Domingo, en representació de l'Associació d'Internautes, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00779/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.9

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00780/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.10

   Proposta d'audiència en ponència d'Eduard Blasi, advocat i expert en ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00781/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.11

   Proposta d'audiència en ponència de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00782/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.12

   Proposta d'audiència en ponència de Pablo Fernández Burgueño, advocat i expert en ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00783/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.13

   Proposta d'audiència en comissió del director general de la policia amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00784/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat d'Agents de Policies Locals amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00785/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00786/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia de la Policia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00787/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Policies de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00788/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.18

   Proposta d'audiència en comissió d'Àngels Bosch Campreciós, presidenta de la Confederació Europea de Policia, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00789/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.19

   Proposta d'audiència en ponència d'Eduard Martín Lineros, degà del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00809/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.20

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Domingo Ferrer, catedràtic de ciència de la computació i investigador d'Icrea - Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili i director del Pla Serra Húnter, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00810/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.21

   Proposta d'audiència en comissió de Nacho Alamillo Domingo, expert en identitat digital i signatura electrònica, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00811/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.22

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Gatius Garriga, director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 352-00812/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 200-00010/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenamet de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 201, 11; esmenes a la totalitat: BOPC, 233, 7)