Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 23 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les informacions aparegudes als mitjans de comunicació amb relació al presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de la Generalitat (Tram. 357-00146/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les informacions aparegudes amb relació a l'atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l'octubre del 2013 (Tram. 357-00179/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el programa d'actuació del Centre (Tram. 357-00152/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el programa d'acció de govern (Tram. 357-00153/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 357-00178/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació (Tram. 357-00299/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui la proposta de directrius de treball de l'Oficina per als propers anys (Tram. 356-00427/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.