Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment per a ratificar la designació del director adjunt o directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya

  • 1.1

   Sol·licitud de compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió d'Afers Institucionals per a donar la conformitat al seu nomenament com a director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 356-00369/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

  • 1.2

   Ratificació de la designació del director adjunt o directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Debat i votació.

 • 2

  Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d'Estudis d'Opinió, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i el programa d'actuació del Centre (Tram. 357-00147/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè doni compte dels informes que li ha encomanat el Govern (Tram. 356-00342/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (Tram. 221-00007/11)

  Mesa del Parlament

  Debat i votació.

 • 5

  Compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió d'Afers Institucionals per a donar la conformitat al seu nomenament com a director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 357-00250/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.