Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 21 de setembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Blasi, professora de dret de la Unió Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'ús de l'aplicació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament institucional d'aquest canal de comunicació (Tram. 356-00328/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Blasi, advocat especialitzat en noves tecnologies, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'ús de l'aplicació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament institucional d'aquest canal de comunicació (Tram. 356-00329/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 354-00083/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ús de WhatsApp com a mitjà de comunicació (Tram. 250-00495/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 37; esmenes: BOPC, 214, 15)

 • 5

  Compareixença de Cristina Blasi, professora de dret de la Unió Europea a la Universitat Autònoma de Barcelona, i d'Eduard Blasi, advocat especialitzat en noves tecnologies, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informin sobre l'ús de l'aplicació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament institucional d'aquest canal de comunicació (Tram. 357-00198/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.