Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 27 de juliol de 2016
Hora:
08:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè se'n valori la idoneïtat per a ésser elegit director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 279-00001/11)

    Carles Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitat del Presidència de la Generalitat

    Substanciació