Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 20 de juliol de 2016
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'un representant del Grup Planeta davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació relacionades amb l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 357-00138/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la reorganització de l'Oficina (Tram. 356-00251/11)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu pla d'acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció (Tram. 356-00266/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Assumpció Riba, exresponsable d'auditoria interna de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes (Tram. 356-00267/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Tram. 356-00243/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a l'atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l'octubre del 2013 (Tram. 356-00257/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la reorganització de l'Oficina (Tram. 357-00175/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el seu pla d'acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció (Tram. 357-00176/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'Assumpció Riba, exresponsable d'auditoria interna de l'Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a fer balanç de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes (Tram. 357-00177/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

Nota: Nota: Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar les compareixences referides als punts 2, 3 i 4.