Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la reforma horària (Tram. 250-00408/11)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 46)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre Civil (Tram. 250-00432/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 72; esmenes: BOPC, 162, 3)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya (Tram. 250-00457/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 55; esmenes: BOPC, 174, 20)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del Departament de la Presidència (Tram. 250-00458/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 56; esmenes: BOPC, 174, 21)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca (Tram. 250-00460/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 57; esmenes: BOPC, 174, 22)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions aparegudes als mitjans de comunicació amb relació al presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de la Generalitat (Tram. 356-00180/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d'Estudis d'Opinió, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i el programa d'actuació del Centre (Tram. 356-00216/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d'acció de govern (Tram. 356-00217/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d'acció de govern (Tram. 356-00218/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del secretari per al Desenvolupament de l'Autogovern davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d'acció de govern (Tram. 356-00219/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d'actuació de l'Institut (Tram. 356-00220/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d'actuació del Centre (Tram. 356-00221/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d'acció de govern (Tram. 356-00222/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.