Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 23 de juny de 2016
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment de revocació del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 299-00001/11)

  Sol·licitud presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 31105). Adhesió presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 31124)

  Tramitació del procediment de revocació.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè doni explicacions sobre les converses publicades a diversos mitjans de comunicació (Tram. 356-00226/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació (Tram. 356-00229/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del ministre de l'Interior davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació (Tram. 356-00224/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del ministre de l'Interior davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè doni explicacions sobre les informacions publicades a diversos mitjans de comunicació els darrers dies (Tram. 356-00228/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'un representant del Grup Planeta davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació relacionades amb l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 356-00227/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.