Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya per a presentar la memòria del 2015 (Tram. 359-00008/11)

    Daniel de Alfonso Laso, Director

    Sessió informativa.