Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2014 (Tram. 359-00026/10)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2015 (Tram. 359-00004/11)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'expertesa en gènere a l'Institut Català de les Dones (Tram. 250-00108/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 11; esmenes: BOPC, 80, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'exercici de l'acusació en les causes judicials contra els antisistema (Tram. 250-00121/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 25)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els objectius de la Secretaria General per a aquesta legislatura (Tram. 356-00038/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de Governació i expresident del Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta (Tram. 356-00072/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de Telecomunicacions i exvicepresident del Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta (Tram. 356-00073/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari general d'Interior i exvicepresident del Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al Projecte Xarxa Oberta (Tram. 356-00074/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta (Tram. 356-00075/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta (Tram. 356-00076/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l'Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta (Tram. 356-00077/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.