Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 24 de febrer de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de reforma horària (Tram. 202-00008/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la diversitat social i política de Catalunya (Tram. 250-00003/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 5, 3)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'estabilitat política i el respecte a l'estat de dret (Tram. 250-00009/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 12, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'eradicació de la violència masclista (Tram. 250-00039/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 18; esmenes: BOPC, 55, 17)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la manera com es garanteix l'especialització en gènere i polítiques socials en el concurs de trasllats de l'Institut Català de les Dones (Tram. 354-00004/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la retirada de la Generalitat com a acusació en diversos processos judicials (Tram. 354-00022/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.