Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 8 de febrer de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament (Tram. 355-00012/11)

    Neus Munté i Fernàndez, Consellera del Departament de la Presidència

    Sessió informativa.