Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 20 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Rita Marzoa i Font, proposada com a membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè n'examini la candidatura (Tram. 279-00004/10)

    Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

    Compareixença