Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 15 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 202-00071/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 429, 23; informe: BOPC, 633, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el setantè aniversari de la fi de la Segona Guerra Mundial (Tram. 250-01423/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe relatiu a les targetes de crèdit a la disposició de càrrecs de la Generalitat i dels ens públics que en depenen (Tram. 250-01485/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 55; esmenes: BOPC, 541, 32)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la incorporació del vot accessible i secret per a les persones amb deficiències visuals (Tram. 250-01494/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 61; esmenes: BOPC, 541, 32)

 • 5

  Proposta de resolució de condemna dels fets que es van produir en el Carnaval del 2015 a Solsona (Tram. 250-01498/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 48; esmenes: BOPC, 567, 19)

 • 6

  Proposta de resolució de queixa al Parlament Europeu per la concessió d'un premi Ciutadà Europeu de l'Any a Societat Civil Catalana (Tram. 250-01558/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 521, 71)

 • 7

  Proposta de resolució sobre una piulada del secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Tram. 250-01560/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 521, 72)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 250-01592/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 51)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'expulsió de la selecció catalana del Campionat Mundial de Futbol Sala del 2015 (Tram. 250-01600/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 541, 32)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la llibertat d'expressió o manifestació en una llengua determinada (Tram. 250-01630/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 574, 19)

 • 11

  Proposta de resolució d'agraïment al Parlament de Dinamarca per l'acord adoptat sobre la independència de Catalunya (Tram. 250-01640/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 587, 22; esmenes: BOPC, 632, 10)

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre la campanya institucional "Preparats" (Tram. 354-00424/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre l'edició del llibre "Vàrem mirar ben al lluny del desert" (Tram. 354-00425/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00426/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00427/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de l'Esport davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè expliqui el capteniment del Govern envers les actituds en l'esport (Tram. 356-01245/10)

  Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.