Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Divendres, 19 de juny de 2015
Hora:
14:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de designació de candidats per a l'elecció d'un magistrat del Tribunal Constitucional (Tram. 284-00028/10)

    .

Nota: NOTA: La Junta de Portaveus del 26 de maig de 2015 va acordar a proposta de la Mesa, i atès que es tracta de cobrir una vacant per traspàs, reiterar la presentació del mateix candidat proposat l'últim cop a sol·licitud del Senat (acord de la Comissió d'Afers Institucionals del 13 de febrer de 2014). El termini per presentar la candidatura al Senat fineix el dia 2 de juliol de 2015.