Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 28 d'abril de 2015
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Procediment per a elegir cinc membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Tram. 284-00027/10)

    Junta de Portaveus

    .