Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 22 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14; informe: BOPC, 540, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la preservació del Poble Vell de Corbera d'Ebre (Tram. 250-01476/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 51; esmenes: BOPC, 541, 31)

 • 3

  Compareixença de Carlos Gibert, alcalde de la Granadella, i de Sergi Saladié, professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, per a presentar l'estudi "Impacte econòmic de l'energia eòlica a escala local a Catalunya" (Tram. 357-00320/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.