Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 15 d'abril de 2015
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà (Tram. 202-00075/10)

    Nomenament de la Ponència

    (Text presentat: BOPC, 487, 20)