Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 25 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar els criteris i procediments de tramitació de denúncies presentades a l'Oficina (Tram. 357-01308/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01199/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01200/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01201/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01202/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01203/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01204/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01205/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01206/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01207/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 353-01208/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Tram. 200-00037/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 476, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 497, 3)