Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 11 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 200-00015/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 247, 18; esmenes a la totalitat: BOPC, 286, 14)

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 202-00065/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 385, 16)

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 202-00071/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 429, 23)

 • 4

  Proposta de compareixença d'Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02605/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença de l'alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02608/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'Eva Menor Contador, alcaldessa de Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02610/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença d'Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02615/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença de l'interventor de l'Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02616/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02606/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença d'una representació del Departament d'Economia i Coneixement amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02607/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l'Alternativa d'Esquerres per Badia a l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02614/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, director general de Suara Cooperativa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02611/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença de Francesc Granell, catedràtic d'organització econòmica internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02612/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02609/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02613/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès (Tram. 352-02617/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament del dossier i la documentació necessaris per a presentar la candidatura del Priorat a patrimoni mundial de la UNESCO (Tram. 250-01285/10)

  David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Junqueras i Vies, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 50)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la reconsideració de les mesures administratives implantades per la Federació Catalana de Futbol la temporada 2014-2015 (Tram. 250-01319/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 85; esmenes: BOPC, 464, 64)

 • 19

  Proposta de resolució de reconeixement a la jutgessa argentina instructora de la causa contra els crims del franquisme (Tram. 250-01341/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 429, 34)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'aturada del pla d'inspeccions massives a l'esport de base i la regulació de les activitats remunerades de les entitats esportives (Tram. 250-01350/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 44; esmenes: BOPC, 491, 46)

 • 21

  Proposta de resolució de solidaritat amb el Parlament i el Govern de les Illes Canàries amb relació a la convocatòria d'una consulta sobre les prospeccions petrolíferes a les costes canàries (Tram. 250-01355/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 440, 79; esmenes: BOPC, 491, 46)

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'ús de les llengües oficials en els processos electorals i participatius (Tram. 250-01381/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 445, 36)