Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 15 de gener de 2015
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Òscar Roca Safont, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 353-00977/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap d'estudis de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat (Tram. 353-00979/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Carme Barrot i Roger Heredia, representants del Banc d'ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, per a informar sobre les activitats del Banc (Tram. 357-00833/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 4

  Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 202-00055/10)

  Ponència conjunta: Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran

  Elaboració del dictamen per la Comissió.

  (informe: BOPC, 472, 3)