Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 3 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 202-00055/10)

  Ponència conjunta: Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00568/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00573/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Gerard M. Figueras i Albà, director del Consell Català de l'Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00572/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00571/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00574/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Direcció Esportiva de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00567/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Gemma Vilaró Mendiola, directora de l'Escola Catalana de l'Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00569/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Jaume Mora, president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00580/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Rafel Niubò i Baqué, ex-secretari general de l'Esport, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00576/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Jaume Bantulà Janot, director del grau en ciències de l'activitat física i de l'esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00577/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Lluís Laínz i Lluís Camprubí, en representació del Centre de Formació de Tècnics Esportius de l'Escola Pia Sarrià-Calassanç, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00570/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'un representant de la Federació Catalana de Futbol amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00575/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Antoni Lloret i Guisasola, gerent de la Federació Catalana de Pitch & Putt, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00578/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Josep Lluís Samper Bustins, president del Club de Bàsquet Sant Narcís, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00579/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Francesc Serra, president de la Federació Catalana de Korfbal, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (Tram. 353-00581/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.