Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00781/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Òscar Roca Safont, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00782/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Oriol Mir Puigpelat, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00806/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença del president de l'Associació de Tècnics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00804/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Joat Henrich i Ballester, president de l'Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00801/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00783/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Francesc Torralba Roselló, catedràtic d'ètica de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00799/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Helen Darbishire, directora executiva d'Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00791/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.