Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 22 d'octubre de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00780/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00779/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00802/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Pere A. Fàbregas Vidal, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00803/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Ignasi Genovès i Avellana, director general d'Atenció Ciutadana i Difusió, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00798/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Núria Bassols Muntada, directora del Programa de polítiques de transparència, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00800/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Lluís Cermeno Martorell, secretari de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00797/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l'Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00777/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00784/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00785/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Open Society Foundations a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00807/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00778/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00786/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00787/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00788/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Tram. 353-00789/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.