Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Divendres, 26 de setembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a donar compte dels fets que ha admès amb relació a fons dipositats a l'estranger sense complir les obligacions fiscals i del seu comportament durant l'exercici de la presidència de la Generalitat (Tram. 357-00717/10)

    Comissió d'Afers Institucionals

    Compareixença.