Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 25 de setembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00704/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Josep Mir i Bagó, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00699/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Joan Recasens i Calvo, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00700/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Xavier Bernadí i Gil, director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00728/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00706/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'Emilio Medan Ane, alcalde de Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00695/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Rufino Martínez Cau, expert en Administració local, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00723/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Marçal Girbau Garcia, filòleg i lingüista, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00709/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació d'Iniciativa per Occitània amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00712/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00724/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Jael Pozo Lozano, representant dels Verds d'Andorra i presidenta de la Comissió de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de la Massana, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00727/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Aitor Carrera, de la Càtedra d'Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00714/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de l'Institut Català d'Estudis Occitans amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00716/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Àlex Moga Vidal, alcalde de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00693/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.