Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 3 de setembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de José Antonio Bruna Vilanova, conseller del Consell General d'Aran, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva posició amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 356-00791/10)

  Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Díaz Morello, consellera de Turisme, Comerç i Consum del Consell General d'Aran, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la seva posició amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 356-00793/10)

  Àlex Moga i Vidal, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença de Josep Mir i Bagó, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00699/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00701/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00703/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Assemblea Nacional Catalana a Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00708/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Ferriol Macip, en representació de "El Jornalet" i de l'Associació per la Difusió d'Occitània a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00713/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Ester Sirat Sanglada, vicepresidenta del Partit Popular d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00720/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de José Calbetó Giménez, vicepresident honorari de Turisme del Consell General d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00719/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de la Vall d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00710/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de la Vall d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00711/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Juan Antonio Serrano Iglesias, president del Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00718/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujós, directora del Centre de Recursos Pedagògics, SE Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00726/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'Anna Díaz Morello, consellera de Turisme, Comerç i Consum del Consell General d'Aran, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la seva posició amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 357-00718/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença de José Antonio Bruna Vilanova, conseller del Consell General d'Aran, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la seva posició amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 357-00719/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.