Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 2 de setembre de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00687/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Luis Carlos Medina, vice-síndic primer del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00688/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de José Enrique Arró, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00689/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Enrique Pérez Llas, director executiu del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00690/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jusèp-Loís Sans Socasau, cap de Política Lingüística del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00691/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Jèp de Montoya e Parra, historiador, lingüista i responsable de cultura i patrimoni del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00692/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00694/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00698/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Albert Alins i Abad, delegat territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00697/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00696/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Francesc Xavier Boya i Alós, exsíndic d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 353-00722/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Pujol i Soley davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre els esdeveniments que el vinculen amb el frau fiscal (Tram. 356-00801/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè doni compte dels fets que ha admès amb relació a fons dipositats a l'estranger sense complir les obligacions fiscals i del seu comportament durant l'exercici de la presidència de la Generalitat (Tram. 356-00802/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.