Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 16 de juliol de 2014
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana (Tram. 202-00029/10)

  Josep Rull i Andreu, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; M. Mercè Jou i Torras, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Pere Bosch Cuenca, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Gemma Calvet i Barot, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Ferran Pedret i Santos, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Xavier Sabaté i Ibarz, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Dolors Camats i Luis, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; Quim Arrufat Ibáñez, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries; David Fernàndez i Ramos, del Ponència conjunta: Proposició de llei de consultes populars no referendàries

  Elaboració del Dictamen.

  (informe: BOPC, 364, 3; dictamen: BOPC, 366, 3)

 • 2

  Proposició de llei del règim especial d'Aran

  • 2.1

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01572/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença del síndic d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01573/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença de Francesc Xavier Boya i Alós, exsíndic d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01574/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença d'Emilio Medan Ane, alcalde de Les, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01575/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença de Rufino Martínez Cau, expert en Administració local, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01576/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença de Josep Mir i Bagó, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01577/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença de Joan Recasens i Calvo, jurista i membre de la comissió redactora del text base del Projecte de llei del règim especial de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01578/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01579/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença de Juan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01580/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença del síndic d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01581/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'Albert Alins i Abad, delegat territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01582/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença de Jusèp-Loís Sans Socasau, cap de Política Lingüística del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01583/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01584/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença de Daniel Clemente Casado, membre d'Aran peth sòn Ensenhament, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01585/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença de Jusèp Amiell Solè, sacerdot i escriptor aranès, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01586/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença del síndic d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01592/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença de Luis Carlos Medina, vice-síndic primer del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01593/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença de José Enrique Arró, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01594/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença d'Àlex Moga Vidal, alcalde de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01595/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença d'Enrique Pérez Llas, director executiu del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01596/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença de Pau Perdices Pla, diputat a la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01597/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença de Jèp de Montoya e Parra, historiador, lingüista i responsable de cultura i patrimoni del Conselh Generau d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01598/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença d'Alfredo Galán Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01599/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença de Mireia Boya Busquet, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana a Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01600/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença de Ròsa Maria Salgueiro Pujós, directora del Centre de Recursos Pedagògics, SE Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01601/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença de Pau Sans Mas, llicenciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01602/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença de Joan Vintró i Castells, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01603/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença de Marçal Girbau Garcia, filòleg i lingüista, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01604/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença de Jael Pozo Lozano, representant dels Verds d'Andorra i presidenta de la Comissió de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de la Massana, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01605/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença de Nora Muntañola Thornberg, professora d'antropologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01606/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Julián Sanllehy Caubet, guarda del refugi de Saboredo, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01607/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01608/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de la Vall d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01609/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de la Vall d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01610/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença de Mireia Boya, en representació de l'Assemblea Nacional Catalana d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01611/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença de Jusèp Boya, en representació de l'Assemblea Nacional Catalana d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01612/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença de Claudi Aventin, en representació de l'Assemblea Nacional Catalana d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01613/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença de Domergue Sumien, en representació d'Iniciativa per Occitània, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01614/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença de Joan Barceló, en representació d'Iniciativa per Occitània, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01615/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença de Ferriol Macip, en representació de "El Jornalet" i de l'Associació per la Difusió d'Occitània a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01616/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença d'Aitor Carrera, de la Càtedra d'Estudis Occitans de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01617/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença de Miquèu Segalàs, en representació de Libertat! Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01618/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença de Julian Chabarry, en representació de Libertat! Bearn, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01619/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença de Jaume Figueras, en representació de l'Institut Català d'Estudis Occitans, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01620/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença de Manel Zabala, en representació de l'Institut Català d'Estudis Occitans, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01621/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença de Rafèu Sichel-Bazin, en representació de l'Associació Internacional d'Estudis Occitans de la Universitat d'Osnabrück (Alemanya), amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01622/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença del síndic d'Aran amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01623/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença de Juan Antonio Serrano Iglesias, president del Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01624/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença de José Calbetó Giménez, vicepresident honorari de Turisme del Consell General d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01625/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença d'Ester Sirat Sanglada, vicepresidenta del Partit Popular d'Aran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01626/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença de Joaquín Puente Feixa, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01627/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença d'Antonio Beso Enseñat, president de l'Associació de Comerciants de Vielha, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01628/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença de Xavier Bernadí i Gil, director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern, amb relació a la Proposició de llei del règim especial d'Aran (Tram. 352-01629/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00646/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00642/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00643/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Brauli Duart i Llinares, president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00644/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00647/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Lluís Borrell amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00677/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Carles Ayats, president de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00649/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Alfons Udina, president de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00650/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Lluís Gendrau, president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00651/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Raimon Masllorens i Escubós, president de Productors Audiovisuals Federats, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00681/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00676/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00659/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Joan Majó, ex-director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00678/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00679/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Maria Corominas amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00680/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Tono Folguera, president de l'Associació Pro-Docs, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00683/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Josep Mitjà, fundador de Wuaki.tv, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00685/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'Albert Serra Martín, director de l'Institut de Governança i Direcció Pública d'ESADE, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00657/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença d'una representació d'Abertis Telecom, SA, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00684/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença de Joan Sabaté, director general de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (Fundacc), amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00686/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'una representació de la Secció Sindical de Comissions Obreres a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00661/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença d'Albert Toda Corominas, secretari del Sector de Gràfiques i Comunicació de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00662/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00668/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Canal 9 amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00665/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 27

  Compareixença d'una representació de Mediapro amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00682/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 28

  Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00648/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 29

  Compareixença d'una representació del consell professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00658/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.