Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 2 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Josep Maria Català Domènech, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00652/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Francesc Xavier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00653/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya i professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00654/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Albert Serra Martín, director de l'Institut de Governança i Direcció Pública d'ESADE, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00657/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jordi Vilardell, representant de la Comissió de Cogestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00645/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del consell professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00658/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00659/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00675/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Philipp Fürst Bütller, vicepresident de l'Associació Empresarial de Publicitat i director de Zenith Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00672/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00674/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00671/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Frederic Cano, president de Televisions Digitals Independents, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00673/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Ramon Espuny Solé, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00660/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Josep Maria Carbonell i Abelló, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00655/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00663/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00664/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació del Col·legi de l'Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00666/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00669/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Robert Serentill, president de l'Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00670/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació i la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2012, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual (Tram. 353-00667/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.