Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 21 de maig de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Conesa i Pagès, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00701/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Pere Prat i Boix, alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00702/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00703/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Xavier García i Albiol, alcalde de Badalona (Barcelonès), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00704/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00705/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Gabaldà i Felipe, alcaldessa de Sant Pere de Ribes (Garraf), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00706/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch i Moya, president del Consell de Governs Locals, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00700/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Alberto López Rodríguez, alcalde de la Llagosta (Vallès Oriental), davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 356-00716/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença de Mercè Conesa i Pagès, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00647/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Pere Prat i Boix, alcalde de Manlleu (Osona), davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00648/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers (Vallès Oriental), davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00649/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença de Xavier García i Albiol, alcalde de Badalona (Barcelonès), davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00650/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'Anna Gabaldà i Felipe, alcaldessa de Sant Pere de Ribes (Garraf), davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00651/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença d'Alberto López Rodríguez, alcalde de la Llagosta (Vallès Oriental), davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00652/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença de Miquel Buch i Moya, president del Consell de Governs Locals, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 357-00653/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.