Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dilluns, 2 de juny de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre l'informe de la comissió d'experts amb relació a la reforma de l'Administració pública i el seu sector públic (Tram. 355-00070/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el procés de reforma de l'Administració de la Generalitat (Tram. 355-00125/10)

  Joana Ortega i Alemany, Consellera del Departament de Governació i Relacions Institucionals

  Sessió informativa.