Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 29 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00390/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Jordi Bacaria, director de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d'economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00391/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Senén Florensa i Palau, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00392/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Jacint Jordana, director de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00396/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00405/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00387/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00388/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Taula per l'Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00389/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00415/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00394/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00395/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Manuel Ballbé, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00400/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00418/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00419/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Manuel Manonelles, professor de relacions internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00403/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença de Santiago Castellà i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00406/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00398/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Blanca Vilà Costa, professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00407/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Francesc Morata, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00404/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciència política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00409/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00401/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00411/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'una representació d'Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00412/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença d'una representació de la Jove Cambra Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00413/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00414/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 26

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Govern de la Generalitat

  .

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24)

 • 27

  Compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de ciència política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00408/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 28

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00416/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 29

  Compareixença d'Anna Terrón i Cusí, de l'Institut per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00393/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 30

  Compareixença de Victòria Abellán Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00399/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 31

  Compareixença d'Àlex Calvo, professor de dret internacional de la European University, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00402/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 32

  Compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00410/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 33

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00417/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 34

  Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 353-00397/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

Nota: La sessió es reprendrà el dia 30 d'abril per substanciar els punts 15 a 25