Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimarts, 1 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00334/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00335/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00336/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00337/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00350/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00351/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00348/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00349/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00352/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00345/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Conxita Sánchez Medina, presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00362/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Francesc Castellana i Aregall, expert en temes d'ocupació, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00359/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Marta Franch, professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00360/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.