Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Divendres, 7 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00329/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00332/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00333/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació dels grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00343/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00344/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Núria Carrera i Comes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00346/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Roser Bertran, representant de l'Associació Catalana de Tècnics d'Educació d'Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00347/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00331/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.