Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dijous, 6 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00322/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Jordi Xargay, president del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00323/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00324/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00328/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00325/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00330/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00326/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00327/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00334/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00335/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00336/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00337/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença del síndic d'Aran amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00338/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00339/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00340/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00341/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00342/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença d'una representació del Consell Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 353-00363/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.