Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 19 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2012 (Tram. 359-00009/10)

  Maria Àngels Barbarà i Fondevila, Directora

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el relleu en la presidència de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i sobre el seu programa de treball (Tram. 354-00233/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l'estelada (Tram. 356-00597/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les tasques de control de la Guàrdia Civil a habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental) amb l'estelada (Tram. 356-00599/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la resposta institucional a la proposta del Govern de l'Estat de modificació de la regulació de les federacions esportives (Tram. 250-00836/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 48)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el pagament de les nòmines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014 (Tram. 250-00854/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 222, 40; esmenes: BOPC, 261, 56)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la commemoració de l'exili republicà (Tram. 250-00866/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 240, 30; esmenes: BOPC, 261, 57)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les respostes a la carta que el president de la Generalitat va enviar al president de la Comissió Europea i als primers ministres o presidents dels governs dels estats membres de la Unió Europea (Tram. 250-00867/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 31)

 • 9

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya

  • 9.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00777/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00825/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00778/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.4

   Proposta de compareixença de Mònica Sabata Fernández, presidenta de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00847/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula per l'Acció Exterior amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00781/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00787/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.7

   Proposta de compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00806/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.8

   Proposta de compareixença de Jordi Bacaria, director de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i catedràtic d'economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00846/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Europeu de la Mediterrània amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00788/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.10

   Proposta de compareixença de Senén Florensa i Palau, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00814/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.11

   Proposta de compareixença de Gracia Vara-Arribas, experta del European Institute of Public Administration - EIPA Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00796/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.12

   Proposta de compareixença d'Anna Terrón i Cusí, de l'Institut per a la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00803/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.13

   Proposta de compareixença de Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00805/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.14

   Proposta de compareixença de Joan Colom i Naval, president del Consell Català del Moviment Europeu, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00808/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.15

   Proposta de compareixença de Jordi Vaquer Fanés, director de l'Open Society Initiative for Europe, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00809/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.16

   Proposta de compareixença d'Antònia Sabartés, secretària general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00815/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.17

   Proposta de compareixença de Marçal Girbau Garcia, expert en l'Euroregió Pirineus Mediterrània i responsable de l'Ostal d'Occitània de Tolosa, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00820/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.18

   Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00791/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.19

   Proposta de compareixença de Xavier Pons Ràfols, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00821/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.20

   Proposta de compareixença d'Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00792/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.21

   Proposta de compareixença d'Eduard Sagarra, professor titular de dret internacional públic i relacions internacionals de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00807/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.22

   Proposta de compareixença d'Eduard Sagarra, professor de dret internacional i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00844/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.23

   Proposta de compareixença de Jacint Jordana, director de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00799/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.24

   Proposta de compareixença d'Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00800/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.25

   Proposta de compareixença de Xavier Solano, exdelegat de la Generalitat al Regne Unit, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00801/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.26

   Proposta de compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00802/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.27

   Proposta de compareixença de Maria Àngels Prats Mora, jurista especialitzada en acció exterior, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00817/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.28

   Proposta de compareixença de Victoria Abellán Honrubia, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00827/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.29

   Proposta de compareixença d'Anna Badia Martí, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00828/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.30

   Proposta de compareixença d'Andreu Olesti Rayo, catedràtic de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00829/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.31

   Proposta de compareixença d'Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00830/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.32

   Proposta de compareixença de Laura Huici Sancho, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00831/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.33

   Proposta de compareixença de Manuel Ballbé, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00833/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.34

   Proposta de compareixença de Susana Beltrán, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00834/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.35

   Proposta de compareixença de Clàudia Jiménez, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00835/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.36

   Proposta de compareixença de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00836/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.37

   Proposta de compareixença d'Alex Calvo, professor de dret internacional de la European University, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00837/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.38

   Proposta de compareixença de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00838/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.39

   Proposta de compareixença d'Araceli Mangas Martín, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00839/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.40

   Proposta de compareixença de Martín Ortega Carcelén, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00840/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.41

   Proposta de compareixença d'Antonio Remiro Brotons, catedràtic de dret internacional de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00841/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.42

   Proposta de compareixença de Manuel Manonelles, professor de relacions internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00845/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.43

   Proposta de compareixença de Josep M. Castellà Andreu, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00793/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.44

   Proposta de compareixença d'Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00794/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.45

   Proposta de compareixença de Francesc Morata, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00795/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.46

   Proposta de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00797/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.47

   Proposta de compareixença d'Eduard Roig Molés, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00798/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.48

   Proposta de compareixença de Santiago Castellà i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00818/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.49

   Proposta de compareixença de Santiago Castellà i Surribas, professor de dret de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00819/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.50

   Proposta de compareixença de Blanca Vilà Costa, professora de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00810/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.51

   Proposta de compareixença de Pere Vilanova, catedràtic de ciència política i Administració pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00811/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.52

   Proposta de compareixença de Montserrat Nebrera, professora de ciències jurídiques i polítiques de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00832/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.53

   Proposta de compareixença d'Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciència política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00851/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.54

   Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00779/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.55

   Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00823/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.56

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00780/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.57

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00804/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00822/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.59

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00824/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.60

   Proposta de compareixença d'una representació d'Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00826/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.61

   Proposta de compareixença d'una representació d'Horitzó Europa amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00849/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.62

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Projecte Governament Democràtic Mundial amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00850/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.63

   Proposta de compareixença d'una representació de la Jove Cambra Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00848/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.64

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00782/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.65

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00783/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.66

   Proposta de compareixença d'una representació de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00784/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.67

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00785/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.68

   Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00813/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.69

   Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00842/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.70

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00786/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.71

   Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00812/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.72

   Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00843/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.73

   Proposta de compareixença d'una representació de la Casa Àsia amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00789/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.74

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Casa Amèrica Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00790/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.75

   Proposta de compareixença de Josep Maria Rañé i Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 352-00816/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.