Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Alícia Sánchez-Camacho i Pérez davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els casos d'espionatge polític de Método 3 (Tram. 357-00318/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de José Zaragoza Alonso davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els casos d'espionatge polític de Método 3 (Tram. 357-00319/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'una subcomissió de funció pública i organització de l'Administració (Tram. 251-00003/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'impuls de codis deontològics de valors i ètica pública i un nou model d'organització de l'Administració (Tram. 250-00658/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 119, 85; esmenes: BOPC, 172, 46)

 • 5

  Proposta de resolució sobre un nou model de gestió dels serveis i recursos humans de l'Administració pública (Tram. 250-00659/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 86)

 • 6

  Proposta de resolució sobre un nou model de relació entre l'Administració pública i els ciutadans (Tram. 250-00660/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 119, 86)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la creació de les vegueries de l'Ebre i del Camp de Tarragona (Tram. 250-00714/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 141, 58; esmenes: BOPC, 172, 59)

 • 8

  Proposta de resolució de condemna de les agressions a seus de partits polítics i a llurs militants (Tram. 250-00808/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 34; esmenes: BOPC, 222, 34)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els impediments i les sancions pel fet d'exhibir estelades en els esdeveniments esportius (Tram. 250-00810/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 36; esmenes: BOPC, 222, 36)

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre el projecte del Govern respecte a l'Agència Tributària (Tram. 354-00226/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Projecte de llei de governs locals de Catalunya

  • 11.1

   Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00546/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.2

   Proposta de compareixença de Carmen Alonso Higuera, vicepresidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00547/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.3

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00574/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.4

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00620/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.5

   Proposta de compareixença de Maria Petra Sáiz Antón, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00656/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.6

   Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00548/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.7

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00578/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00592/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00611/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.10

   Proposta de compareixença de Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00632/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.11

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00682/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.12

   Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secretari de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00549/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.13

   Proposta de compareixença de Marc Pifarré, secretari de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00634/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.14

   Proposta de compareixença de Jordi Xargay, president del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00683/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.15

   Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00550/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00577/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00591/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.18

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00612/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.19

   Proposta de compareixença de Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00631/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.20

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00681/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.21

   Proposta de compareixença d'Adolfo Moreno Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00551/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.22

   Proposta de compareixença d'Adolfo Moreno Sansano, secretari de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00633/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.23

   Proposta de compareixença de Joaquim Balsera Garcia, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00553/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00601/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.25

   Proposta de compareixença de Joaquim Balsera, president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00652/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.26

   Proposta de compareixença de Pepita Pedraza Alcaide, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00554/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.27

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Vallès Occidental amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00603/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.28

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Martínez Camarasa, president del Consell Comarcal del Maresme, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00555/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.29

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Maresme amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00602/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.30

   Proposta de compareixença de Conxita Sánchez Medina, presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00556/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.31

   Proposta de compareixença de Lluís Tejedor Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00557/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.32

   Proposta de compareixença de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00558/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.33

   Proposta de compareixença de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00559/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.34

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00679/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.35

   Proposta de compareixença de dos representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00599/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.36

   Proposta de compareixença d'Antonio Balmón Arévalo, vicepresident primer de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00635/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.37

   Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00560/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.38

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00600/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.39

   Proposta de compareixença de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00651/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.40

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00575/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.41

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00619/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.42

   Proposta de compareixença de Juan Carlos Gallego Herrera, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00637/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.43

   Proposta de compareixença de Toni Mora Núñez, secretari general de Comissions Obreres del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00561/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.44

   Proposta de compareixença d'Alba García Sánchez, secretària de la Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00638/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.45

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00576/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00618/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.47

   Proposta de compareixença de Josep Maria Álvarez Suárez, secretari general de la Unió General de Treballadors a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00636/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.48

   Proposta de compareixença de Xavier Juanto Cusiné, secretari general de la Unió General de Treballadors del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00562/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.49

   Proposta de compareixença de Josep Cuscó Moyes, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00563/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.50

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00566/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.51

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00615/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.52

   Proposta de compareixença d'Eva Boixadé i Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00624/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.53

   Proposta de compareixença d'Eva Boixadé i Calm, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00629/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.54

   Proposta de compareixença d'Anna Plans i Canal, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00625/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.55

   Proposta de compareixença d'Anna Plans i Canal, en representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00630/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.56

   Proposta de compareixença de representants de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00657/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.57

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma El Lluçanès És Comarca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00688/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.58

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00568/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.59

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00593/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.60

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00617/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.61

   Proposta de compareixença de Josep Puig i Belman, president de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00648/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.62

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00680/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.63

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Torruella, director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00569/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.64

   Proposta de compareixença de Joan Subirats Humet, de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00570/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.65

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00571/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.66

   Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00646/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.67

   Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00572/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.68

   Proposta de compareixença de Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00579/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.69

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00671/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.70

   Proposta de compareixença de Joan Vintró, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00580/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.71

   Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de Ciutats i Governs Locals Units o del Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00581/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.72

   Proposta de compareixença de Xavier Rubió, membre de la comissió d'experts per a la revisió de l'organització territorial de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00582/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.73

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00583/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.74

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00584/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.75

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00585/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.76

   Proposta de compareixença de Fina Bartolí Parera, alcaldessa d'Aiguamúrcia, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00586/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.77

   Proposta de compareixença de Maite Vilalta, professora d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00587/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.78

   Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, professor de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00588/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.79

   Proposta de compareixença de Tomàs Font i Llovet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00589/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.80

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Escoles de Música amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00590/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.81

   Proposta de compareixença de Carles Farràs, representant de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00663/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.82

   Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Gent per Valldoreix amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00594/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.83

   Proposta de compareixença de Montserrat Turu i Rossell, en representació de la plataforma Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00627/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.84

   Proposta de compareixença de Montserrat Turu Rosell, presidenta de l'Associació Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00649/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.85

   Proposta de compareixença de Jaume Sanmartí i Argelich, en representació de la plataforma Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00628/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.86

   Proposta de compareixença de Josep Lluís Salazar, secretari de Gent per Valldoreix, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00650/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.87

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00595/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.88

   Proposta de compareixença de Maria Crehuet, presidenta de l'Associació de Micropobles de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00684/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.89

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00573/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.90

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00596/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.91

   Proposta de compareixença de Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00564/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.92

   Proposta de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00597/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.93

   Proposta de compareixença de M. Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00614/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.94

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00565/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.95

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum dels Síndics i Defensors Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00598/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.96

   Proposta de compareixença d'una representació del Fòrum de Síndics i Defensors Locals amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00613/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.97

   Proposta de compareixença de Josep Giné Badia, president del Fòrum SD, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00660/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.98

   Proposta de compareixença de Josep Giné, president del Fòrum SD i síndic de Lleida, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00677/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.99

   Proposta de compareixença de Ramon Llorente, vicepresident del Fòrum SD i síndic de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00678/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.100

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00604/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.101

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00605/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.102

   Proposta de compareixença de Francesc Xavier Boya, senador i president de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00668/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.103

   Proposta de compareixença de Javier Gonzalo, jurista de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00669/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.104

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00616/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.105

   Proposta de compareixença de representants dels municipis del Moianès i del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00689/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.106

   Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00621/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.107

   Proposta de compareixença de Josep Maria Aguirre i Font, advocat i professor associat de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00622/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.108

   Proposta de compareixença de Robert Casadevall i Camps, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00623/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.109

   Proposta de compareixença de representants de la Comissió Municipal pel Canvi de Comarca de Torà amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00626/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.110

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué Torruella, professor de ciència política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00639/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.111

   Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00640/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.112

   Proposta de compareixença de Ramon Plandiura, advocat especialitzat en legislació educativa i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00641/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.113

   Proposta de compareixença de Joan Antoni Font Monclús, professor de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00642/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.114

   Proposta de compareixença de Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l'educació de la Universitat de Barcelona i codirector de l'anuari "L'estat de l'educació a Catalunya" del 2013, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00643/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.115

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado Sánchez, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00644/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.116

   Proposta de compareixença de Francesc Castellana i Aregall, expert en temes d'ocupació, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00645/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.117

   Proposta de compareixença de Núria Carrera i Comes, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00647/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.118

   Proposta de compareixença de Conxita Sánchez, presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00653/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.119

   Proposta de compareixença d'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00654/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.120

   Proposta de compareixença de Narcís Casassa i Font, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00655/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.121

   Proposta de compareixença de representants dels grups municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès) amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00687/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.122

   Proposta de compareixença de Sixte Galià Turró, regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i portaveu del grup municipal de Medinyà 1972 . Entesa, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00567/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.123

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00658/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.124

   Proposta de compareixença d'Antoni Codina, director general de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00659/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.125

   Proposta de compareixença d'Antoni Vilà Mancebo, membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00661/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.126

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social i del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00662/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.127

   Proposta de compareixença de Roser Bertran, representant de l'Associació Catalana de Tècnics d'Educació de l'Administració Local (Tekhne), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00664/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.128

   Proposta de compareixença de Xavier Esteve, alcalde de Bassella (Alt Urgell), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00665/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.129

   Proposta de compareixença de Lluís Bellera, alcalde de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00666/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.130

   Proposta de compareixença de Llorenç Sánchez, alcalde de Ribera de Cardós (Pallars Sobirà), amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00667/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.131

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00670/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.132

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Girona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00672/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.133

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Lleida amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00673/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.134

   Proposta de compareixença d'una representació de la Diputació de Tarragona amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00674/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.135

   Proposta de compareixença del síndic del Consell General d'Aran amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00675/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.136

   Proposta de compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00676/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.137

   Proposta de compareixença de Marta Franch, professora titular de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00685/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.138

   Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00686/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.139

   Proposta de compareixença de representants dels municipis de la Cerdanya i del Consell Comarcal de la Cerdanya amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00690/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.140

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00691/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.141

   Proposta de compareixença d'una representació de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00692/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 11.142

   Proposta de compareixença d'una representació de la Mancomunitat La Plana amb relació al Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 352-00693/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.