Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 31 de juliol de 2013
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del president de la Generalitat davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre el cas Palau (Tram. 350-00004/10)

    Compareixença.